Bestuiving

BESTUIVING

Voor een goede bestuiving en dus maximale opbrengst kunt u bijenvolken huren. Imkerij MeerBijen werkt met sterke/gezonde Buckfast bijenvolken

Ieder voorjaar reizen we nu met ruim veertig bijenkasten naar fruittelers en siertelers voor de bestuiving van hun gewassen. Vooral bij zacht fruit is een goede bestuiving belangrijk voor de vruchtkwaliteit.


Bij samengestelde vruchten als framboos, braam en aardbei is een groot aantal insecten zelfs noodzakelijk voor de kwaliteit. Elke vrucht is opgebouwd uit talloze bloempjes, die voor een mooie vruchtvorm allemaal moeten worden bestoven.
Voor een ideale bestuivingsmix zouden er op het perceel meerdere bestuivende insecten aanwezig moeten zijn. Echter als op een koude bewolkte dag de zon even doorkomt kunnen de honingbijen massaal uitvliegen en in korte tijd ontzettend veel bloemen bestuiven.
Kortom met sterke bijenvolken zorgen wij voor een maximaal bestuivingsresultaat en wordt uw oogstzekerheid verbeterd. Neem contact op via het contactformulier indien u bijenkasten nodig heeft voor de bestuiving van uw gewassen.
We hebben voldoende volken achter de hand om op te schalen indien nodig.


Volksterkte

Aantal benodigde bijenvolken per hectare in de volle grond


Appel, peer 2-3
Kersen en morel 4-6
Pruim en mirabel 5-10
Rode bessen en kruisbessen 4-8
Blauwe bessen 5-15
Aardbeien 2-4
Braam en framboos 4-6
Siergewassen zoals besheesters 3-4Bijen zijn bloemvast, ze bevliegen tijdens hun vlucht één bepaald soort bloemen


Ze gaan niet, zoals hommels, van appel naar paardebloem en omgekeerd. Bijen zijn plaatsvast, iedere dag bezoeken ze bloemen op ongeveer dezelfde plaats. Pas als die bloemen geen nectar of stuifmeel meer leveren, gaan ze naar een andere plaats. Hierdoor worden ook de laatste bloemen bezocht.
Doordat bijen zeer dicht bij elkaar zitten, vindt er in de kasten ook uitwisseling van stuifmeel plaats, wat bijdraagt aan goede kruisbestuiving. Een ander voordeel van honingbijen in vergelijking met hommels, dat vooral in fruitgewassen tot gelding komt, is het feit dat zij binnen het gewas rijvast zijn, d.w.z. van de ene boom naar de andere boom in dezelfde rij vliegen. Dit komt in het fruit veelal de noodzakelijke kruisbestuiving ten goede, vooral wanneer die afhankelijk is van stuifmeel van speciale ‘bestuiver-bomen’).

Meer bijentips en weetjes


- Een bijenvolk bestaat uit 20.000 tot 60.000 bijen, afhankelijk waar ze voor worden ingezet en het tijdstip van het jaar. Ze zijn onmiddellijk na plaatsing volledig inzetbaar, mits de temperatuur >10 ℃
- Bijen zijn door hun grote aantallen zeer effectieve bestuivers.
- Bijen bezoeken van nature bloemen op de meest vruchtbare periode.
- Bijen komen in de kast in direct contact met de behaarde soortgenoten, hierdoor wordt stuifmeel uitgewisseld.
- Bijen bestuiven uitstekend in bedekte en onbedekte teelten.
- Bijenvolken dienen te voldoen aan de kwaliteitseis zoals dit is vastgesteld in de bestuivingregeling.
- Bijenvolken worden bij het begin van de bloei geplaatst als 10% van de bloemen open is. Verdeeld over het perceel met de vliegopening naar het zuiden.
- Bijenvolken op een standaard/verhoging geeft een beter vlieggedrag. Bijen vliegen hierdoor iets eerder, omdat het sneller warm is rondom de vliegopening.